Добро информираните граѓани не водат кон демократијата, а демократијата кон очите на светот…
15-Feb-2012
Во втората половина од XX век и почетокот на XXI век се направија големи и успешни чекори во развојот на информирањето и електронската комуникација. За тоа како било информирањето во минатото, а како е денес може да се напишат илјада зборови. Но, да... повеќе -->
Чепреганов:„ Бугарија да се извини за окупацијата“
13-Feb-2012
Научници во Софија бараат Скопје да прифати дека во минатото двата народи имале ист корен прекинат по Втората светска војна. Ова доаѓа откако неодамна бугарски европратеник предложи своевидна ревизија на историските учебници во Македонија во к... повеќе -->
Општествена (не)одговорност
10-Feb-2012
Ретки се примерите каде што фирми покажале општествена одговорност кон заедницата. Експертите оценуваат дека таквото вложување носи  корист и за самата фирма. Зошто поимот општествена одговорност е непознат за фирмите и за граѓаните? Дваесет... повеќе -->
Добро информирани граѓани како основа на демократијата
08-Feb-2012
О, судбино човечка колку си чудна и противречна! Од мали нозе го учат човека послушен да биде, ред и поредок да чува, да внимава на забраните, да се бои од законот и да го запазува. Андоновски, Венко Азбука за непослушните; Фрески и гротески Таберн... повеќе -->
Од што е "озрачено" Свети Николе?
06-Feb-2012
Прилеп и Свети Николе се двата града кои се на врвот на листата по смртност од карцином во државата. Во отсуство на подетални истражувања, институциите и невладиниот сектор засега го бележат само бројот на болни и починати. Додека граѓанските орг... повеќе -->
До легитимации тешко, до попусти уште повеќе
03-Feb-2012
Со оглед на стандардот и условите за живот, за студентите од универзитетот „Гоце Делчев„ од Штип од голема важност се попустите предвидени со студентската легитимација која ја добиваат со запишувањето на универзитетот. Меѓутоа, до студентска л... повеќе -->
Концептот за демократија во земјите во транзиција
01-Feb-2012
За да почнеме како што треба, првин треба да се потсетиме за значењето на поимот „демократија„ збор кој потекнува од старогрчкиот јазик и е составен од поимите demos – народ и cratio- владеење. Во векот во кој живееме, функционирањето на демократската... повеќе -->
Го критикуваат ли Албанците албанскиот национализам?
30-Jan-2012
Изливот на национализам и екстремизам во последниот период во јавноста поттикна неколку критички текста од новинари, аналитичари и на граѓани за феномените во општеството. Некои од текстовите беа и во фокусот на нападите. А, имаше и пример каде п... повеќе -->
На вистинската фреквенција
27-Jan-2012
Телевизија, Интернет, радио, весници. Голем е изборот на медиуми од каде што може да се дојде до информација. Дали во изборот или леснотијата за пристап се кријат причините поради кои едни медиуми се поатрактивни од други? Дали радиото ја губи попу... повеќе -->
(Не)познато (не)знаење
25-Jan-2012
Деновиве научив дека очекуваната стапка на раст за 2012 година е помеѓу 3% и 4,5%. Она што не научив е дали проектираните стапки се номинални или реални. Тоа е важно прашање за економска анализа. Разликата помеѓу номиналната и реалната стапка на раст е ... повеќе -->